Danh sách HSSV nhận học bổng Quỷ khuyến học

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

 KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo công văn số 236 ngày 30 tháng 6 năm 2018)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Học lực

Số tiền/đ

Kí nhận

1

Trần Thị Thương

28/10/1997

CĐĐD 9

Khá

500.000

 

2

Nguyễn Thị Yến

20/9/1997

CĐĐD 9

Giỏi

500.000

 

3

Phan Thị Thúy Ngân

05/12/1998

CĐĐD10

Khá

500.000

 

4

Nguyễn Thị Hòa

02/3/1998

CĐĐD10

Giỏi

500.000

 

5

Nguyễn Thị Xuân

28/01/1997

CĐD 1B

Khá

500.000

 

6

Phan Thị Linh

23/02/1998

CĐD 1A

Giỏi

500.000

 

7

Thái Thị Tâm

09/6/1997

CĐD 1A

Khá

500.000

 

TỔNG TIỀN

 

 

3.500.000

 

                                    

(Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

                                                                                                                        

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã kí

 

Nguyễn Văn

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

Đã kí

 

 

Lê Triều Hải