Lời giới thiệu (YHCS - YHCĐ)

Viết bởi Andy - Th6 01, 2016

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ - Y HỌC CỘNG ĐỒNG

 

            Bộ môn: Y học cơ sở - Y học cộng đồng

            Email: ytecongdongcdyht@gmail.com

* Lịch sử phát triển bộ môn:

      - Tháng 09 năm 1994 tổ bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập do BS Thân Văn Hải làm tổ trưởng. Tổ bộ môn lúc này trực thuộc phòng đào tạo.

      - Tháng 01 năm 2005, Hiệu trưởng trường Trung học y tế Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh thành Bộ môn Y tế cộng đồng trực thuộc Ban giám hiệu do BS CKI Nguyễn Quang Tân làm trưởng Bộ môn.

      - Tháng 09 năm 2006, Bộ GD&ĐT thành lập trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh, tháng 03 năm 2007 UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Bộ môn Y tế cộng đồng trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trưởng bộ môn là Ths Nguyễn Quang Tân. Bộ môn hiện có 05 Giảng viên cơ hửu và 2 giáo viên hợp đồng, trong đó có 01 BSCKII, 02 ThS, 02 BS, 02 CN

      - Tháng 12 năm 2007, Bộ môn Y học cơ sở được thành lập, được tách ra từ Bộ môn Khoa học cơ bản - Y học cơ sở của trường Trung học Y tế Hà Tĩnh, nay là trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

      - Đến tháng 4 năm 2020, Nhà trường sát nhập 2 bộ môn Y tế cộng đồng và bộ môn Y học cơ sở thành bộ môn Y học cơ sở - Y học cộng đồng

      - Bộ môn có 17 Giảng viên và trợ gỉảng kiêm nhiệm, trong đó có 01 TS, 05 ThS, 05 BSCKI, 05 BS, 03 Điều dưỡng trung cấp.

* Nhiệm vụ của bộ môn:

1. Đào tạo:

      - Giảng dạy 9 học phần thuộc các chuyên ngành YHCS – YHCĐ: Giải phẫu sinh lí, Sinh lí bệnh, Hóa sinh, Hóa phân tích, Giải phẫu bệnh, Y đức – Tổ chức y tế, Sức khỏe, nâng cao sức khỏe – Dinh dưỡng tiết chế; Vệ sinh môi trường – Dịch tễ học, Kiểm soát nhiễm khuẩn cho đối tượng cao đẳng;Giải phẫu sinh lí, Dinh dưỡng tiết chế, Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe, TC&QLYT, Y tế cộng đồng cho các đối tượng trung cấp

      - Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập trên các khoa Truyền nhiễm bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh, bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. Hướng dẫn thực tập cộng đồng ở các Trạm Y tế, hướng dẫn thực tập tại các Trung tâm y tế.

      - Biên soạn giáo trình giảng dạy trong trường.

2. Nghiên cứu khoa học:

      Bộ môn tập trung nghiên cứu phát hiện và giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng. Trong những năm qua bộ môn đã có 2 đề tài NCKH cấp trường được xếp loại 4/4 và 01 đề tài cấp tỉnh.

3. Học tập:

      Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ và là điều kiện cần và đủ cho sự phát triễn bộ môn. Định hướng đến năm 2025 bộ môn phải có 01 TS, 06 Ths giảng viên cơ hữu, ưu tiên đào tạo TS chuyên nghành Y tế công cộng – Y học cơ sở

4. Tham gia mọi hoạt động chung của nhà trường.

      - Phương hướng phát triển bộ môn: Đến năm 2025 bộ môn phát triển thành khoa YHCS - YHCĐ, với 04 bộ môn: Bộ môn YHCS, Bộ môn TC&QLYT, Bộ môn SKMT-DD và VSATTP, Bộ môn Dịch tễ-Truyền nhiễm

      - Thành tích của bộ môn:

            + Bằng khen của UBND tỉnh về Có thành tích xuất sắc trong năm học 2007-2008.

            + Bằng khen của UBND tỉnh về Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.

            + Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo góp phần vào xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.

- Trưởng, phó bộ môn qua các thời kỳ:

* Bộ môn YHCĐ:

      1. Bs. Thân Văn Hải – Thời kỳ: 1994-1998.

      2. ThS. Nguyễn Quang Tân – Thời kỳ: 1998-2012.

      3. ThS. Nguyễn Phi Hùng - Thời kỳ: 2012 -2013.

      4. ThS Võ Văn Giáp – Thời kỳ: 2013 -nay.

* Bộ môn YHCS:

      1. ThS. Lê Nữ Vân Thắng – Thời kỳ: 2007-2013.

      2. ThS. Bùi Thị Trâm Anh – Thời kỳ: 2013-2020.

Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy, đào tạo tại bộ môn.

 vo_van_giap.jpg
HỌ VÀ TÊN:          VÕ VĂN GIÁP
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ Y tế cộng đồng
Chức vụ:                 Trưởng bộ môn
Mobile:                   0988688527 
Địa chỉ:                   P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                        vogiap84@gmail.com
    Võ Văn Giáp
 
 khanh_hoa.jpg
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA
Học hàm - học vị:   ThS Sinh lí bệnh
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0973773513
Địa chỉ:                   TT Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh
Mail:                        nguyenthikhanhhoaht89@gmail.com
  Nguyễn Thị K. Hòa  
 pham_thi_hang.jpg
HỌ VÀ TÊN:          PHẠM THỊ HẰNG
Học hàm - học vị:   Bác sĩ
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0916999390 
Địa chỉ:                   Thạch Điền - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Mail:                        phamthihang.med@gmail.com
   Phạm Thị Hằng