TỔ CHỨC - CÁN BỘ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Số 120 10.3.22 Thông báo về viêc tuyển dụng Lao động hợp đồng

Viết bởi Andy - Th3 10, 2022

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Thông báo về viêc tuyển dụng Lao động hợp đồng

Thông báo tuyển dụng

Viết bởi Andy - Th11 17, 2021

Thông báo tuyển dụng

Viết bởi Andy - Th11 04, 2021

Thông báo về việc hợp đồng Nhân viên bảo vệ

Viết bởi Andy - Th9 24, 2021

TB kết quả kiểm tra năng lực nhân sự LĐHĐ theo nghị định số 68 2000 NĐ CP

Viết bởi Andy - Th9 13, 2021

TB kết quả kiểm tra năng lực nhân sự LĐHĐ theo nghị định số 68 2000 NĐ CP

QĐ vv phê duyệt kết quả tuyển dụng LĐHĐ theo nghị định 68 2000 NĐ CP

Viết bởi Andy - Th9 13, 2021

QĐ vv phê duyệt kết quả tuyển dụng LĐHĐ theo nghị định 68 2000 NĐ CP

TB vv tuyển dụng LĐHĐ theo nghị định số 68 2000 NĐ CP

Viết bởi Andy - Th8 23, 2021

QĐ vv tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2020 2021

Viết bởi Andy - Th8 02, 2021

QĐ vv tặng giấy khen của Hiệu trưởng 2020 2021

Viết bởi Andy - Th8 02, 2021

QĐ vv tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Viết bởi Andy - Th8 02, 2021

Trang