Giới thiệu bộ môn

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

        1. Giới thiệu chung
        Khoa Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là Khoa Lý luận chính trị - Khoa Học Cơ Bản, được thành lập tháng 5/2016 theo quyết định số 111/QĐ-CĐYT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trên cơ sở sát nhập Bộ môn Lý luận chính trị - GDTC - QP và Bộ môn Khoa học cơ bản.
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh về việc thành lập các đơn vị và bố trí nhân lực tại các đơn vị trực thuộc, Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản được đổi tên thành Khoa Khoa học cơ bản.
        Khoa Khoa học cơ bản có 20 giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn: Xác suất thống kê, Lý sinh - Y học, Sinh học đại cương - di truyền, Hóa học, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Giáo dục chính trị, Giáo dục pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Tiếng Việt.
        2. Chức năng, nhiệm vụ:
        2.1. Chức năng
        - Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các môn học do Khoa phụ trách.
        - Quản lí các nguồn lực liên quan đến chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học; không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của giảng viên và học sinh, sinh viên do đơn vị được phân cấp quản lí.
        2.2. Nhiệm vụ
        2.2.1. Quản lí viên chức, lao động hợp đồng thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng.
        2.2.2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:
        - Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lí hoặc do Hiệu trưởng giao.
        - Tổ chức biên soạn chương trình các môn học, mô - đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.
        - Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.
        - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
        - Xây dựng và thực hiện phương pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
        2.2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cho các giảng viên trong Khoa.
        2.2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kĩ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
        2.2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, lao động hợp đồng, người học; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc Khoa.
        2.2.6. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lí, viên chức, lao động hợp đồng trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lí trong Trường theo quy định của Nhà trường.
        2.2.7. Quản lí, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa.
        2.2.8. Thực hiện chế độ báo cáo định kì, đột xuất và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
        3. Cơ cấu tổ chức
 

 

bien_giang.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:        BIỆN THỊ HƯƠNG GIANG
Học hàm - học vị:   ThS Chính trị học
Chức vụ:                 Trưởng khoa
Điện thoại                0916822998
Email:                      tungnguyensongnhi@gmail.com
Biện T.Hương Giang  

 

thay_cuong.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:        PHAN VĂN PHÚ CƯỜNG
Học hàm - học vị:   ThS Vật lí
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                0904393234
Email:                      phancuong25@gmail.com
Phan Văn Phú Cường  
 

 

tram_anh.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         BÙI THỊ TRÂM ANH
Học hàm - học vị:   ThS Hóa học
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                0945520563
Email:                      buithitramanh81@gmail.com
Bùi Thị Trâm Anh  

 

c_van.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:        NGÔ THỊ THÚY VÂN
Học hàm - học vị:   ThS Sinh học
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                0973100164
Email:                      thuyvancdytht@gmail.com
Ngô Thị Thúy Vân  

 

nhu_trang.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         HỒ THỊ NHƯ TRANG
Học hàm - học vị:   ThS Tiếng Anh
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                0942222909
Email:                      honhutrang@gmail.com
Hồ Thị Như Trang  

 

t_tuan.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THANH TUẤN
Học hàm - học vị:   ThS CNTT
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                0947318999
Email:                      tuancdytht@gmail.com
Nguyễn Thanh Tuấn  
 
 
 
thuy.png
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN NỮ THU THỦY
Học hàm - học vị:   ThS Tiếng Anh
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                977055429
Email:                      nguyenthuy266@gmail.com
Nguyễn Nữ T. Thủy  
 

 

huong_0.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:        TRẦN THỊ HƯƠNG
Học hàm - học vị:   CN Tiếng Anh
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                01697835911
Email:                      lehuongcdy@gmail.com
Trần Thị Hương  
 
tam.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:        NGUYỄN THỊ TÂM
Học hàm - học vị:    ThS Phương pháp dạy học
Chức vụ:                  Giảng viên
Điện thoại                 0947337266
Email:                       tamcdy.hth@gmail.com
Nguyễn Thị Tâm  
 
nhu_ga.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:        NGUYỄN THỊ HOÀI NHƯ
Học hàm - học vị:   ThS Chính trị học
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại                0948851768
Email:                      hoainhuchinhtri@gmail.com
Nguyễn T.Hoài Như  
 
hoai.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:         ĐIỆN THỊ THU HOÀI
Học hàm - học vị:    CN SP Ngữ văn
Chức vụ:                  Giảng viên
Điện thoại:                0944852580
Email:                       thuhoai201092@gmail.com
Điện T.Thu Hoài