Lời giới thiệu (BMD-YHCT)

Viết bởi Andy - Th8 05, 2016
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Bộ môn: Dược – Y Học Cổ Truyền

 
I. Thành tích cao nhất:

II. Chức năng nhiệm vụ:

      Đào tạo nguồn nhân lực dược sĩ trình độ Trung cấp và Cao đẳng cho khu vực tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Bắc miền trung nói chung.

1. Lịch sử phát triển

      Được thành lập ngay khi thành lập Trường trung cấp Y tế với tiền thân là bộ môn Y Học Cơ sở với chức năng đào tạo nguồn nhân lực dược trình độ sơ cấp phục vụ cho tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc miền Trung. Năm 2003, được bổ sung về nhân lực, trang thiết bị, phòng thực hành để làm đề án xin mở ngành đào tạo Dược sĩ trung cấp. Năm 2004 được sự đồng ý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh bắt đầu đào tạo Dược sĩ trung cấp. Đến năm 2007 để đáp ứng với sự phát triển của nhà trường bộ môn dược đã được tách ra khỏi bộ môn Y Học Cơ Sở thành bộ môn Dược – Y Học Cổ Truyền và giữ nguyên cho đến nay. Năm 2016, Bộ môn cùng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường đã xây dựng, bảo vệ thành công đề án và bắt đầu đào tạo ngành Cao đẳng Dược chính quy. Cùng với đó Bộ môn phối hợp với trường Cao đẳng Dược Hải Dương mở các lớp liên thông Cao đẳng Dược từ Dược sĩ trung cấp phục vụ nhu cầu nâng cao trình độ và chuẩn hóa. Tính đến tháng 10 năm 2018. Trường đã tuyển sinh 13 khóa đào tạo Dược sĩ trung cấp và đã có.3000 học sinh tốt nghiệp. Bộ môn hiện đang phụ trách giảng dạy chuyên môn cho 3 khóa Dược cao đẳng chính quy ( Khóa 3,4,5) với 12 lớp và tổng sinh viên là 400.

      Lúc mới thành lập nhân lực bộ môn còn thiếu đến nay với sự giúp đỡ của Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường, đến nay nhân lực của bộ môn không ngừng phát triển về lượng và chất. Hiện nay bộ môn có: 13 giảng viên, giáo viên cơ hữu, 02 giảng viên thỉnh giảng, Trong đó có 01 Tiến sỹ chuyên ngành y học cổ truyền, 01 Thạc sĩ Y học cổ truyền, 02 thạc sĩ Dược học, 02 Dược sĩ chuyên khoa I, 08 dược sĩ đại học, 01 Bác sĩ Y học cổ truyền.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

2. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:

 
thay_trung.jpg
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ Dược
Chức vụ:                 Trưởng Bộ môn
Mobile:                    01675081430
Địa chỉ:                    Khối 13 – TT Thạch Hà – Hà Tĩnh
Mail:                        vantrungcdy@gmail.com
Nguyễn Văn Trung
 
 
trung.jpg
HỌ VÀ TÊN:         TRẦN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị:   Dược sĩ CKI 
Chức vụ:                Giảng viên               
Mobile:                   0986947926
Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                        tranvantrung32@gmail.com
Trần Văn Trung
 
 
co_binh.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:        TRƯƠNG THỊ CẨM BÌNH
Học hàm - học vị:  Dược sĩ CKI  
Chức vụ:               Giảng viên
Mobile:                   0936316777
Địa chỉ:                  Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                      cambinh76.cdy@gmail.com
Trương Thị Cẩm Bình
 
 
co_que.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          NGÔ THỊ HỒNG QUẾ
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                Giảng viên
Mobile:                   0983676493
Địa chỉ:                   Phường Tân Giang – TP Hà Tĩnh
Mail:                       ngohongque@gmail.com
Ngô Thị Hồng Quế
 
 
thay_hiep.jpg

 

 
HỌ VÀ TÊN:           PHAN QUANG HIỆP
Học hàm - học vị:    Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0912126869
Địa chỉ:                    Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                        dshiep.cdyte@gmail.com
Phan Quang Hiệp
 
 
co_cam.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                Giảng viên
Mobile:                   0974822344
Địa chỉ:                   Phường Nam Hà - TP. Hà Tĩnh
Mail:                       dongnhatlinh2008@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Cẩm
 
 
co_duyen.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ ÁNH DUYÊN
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                Quản lý phòng thực hành
Mobile:                   0914447818
Địa chỉ:                   Xã Thạch Trung - TP. Hà Tĩnh
Mail:                       anhduyen118@gmail.com
Nguyễn T. Ánh Duyên
 
 
co_anh.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          THÁI THỊ ANH
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    01675091808
Địa chỉ:                    Phường Nguyễn Du – TP Hà Tĩnh
Mail:                        thaivananh86@gmail.com
Thái Thị Anh
 
 
co_quy.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN NGỌC QUÝ
Học hàm - học vị:   ThS Dược
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0974514845
Địa chỉ:                   Thị Trấn Vũ Quang - Hà Tĩnh
Mail:                        ngocquyyk@gmail.com
Nguyễn Ngọc Quý
 
 
co_giang.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Học hàm - học vị:    Bác sĩ  Y Học Cổ Truyền
Chức vụ:                 Trợ giảng
Mobile:                    0973831265
Địa chỉ:                    Xã Thạch Long – Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh
Mail:                         gianggiang2525@gmail.com
Nguyễn Thị H. Giang
 
 
co_linh.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          TRẦN KHÁNH LINH
Học hàm - học vị:    Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0971481699
Địa chỉ:                   Thạch Kin – Lộc Hà – Hà Tĩnh
Mail:                        trankhanhlinh1112@gmail.com
Trần Khánh Linh
 
 
co_thanh.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          TRƯƠNG THỊ THANH THANH
Học hàm - học vị:    Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0368515157
Địa chỉ:                    Đường Quang Trung – Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                        thanhthanh38ht@gmail.com
Trương Thị T. Thanh
 
 
co_tam.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Học hàm - học vị:    Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0978640525
Địa chỉ:                   Thị trấn Thạch Hà – Thạch Hà – Hà Tĩnh
Mail:                        nguyenthithanhtam261094@gmail.com
Nguyễn Thị T. Tâm
 
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:        NGUYỄN THỊ DO CAM
Học hàm - học vị: ThS Y học cổ truyền   
Chức vụ:               Giảng viên kiêm nhiệm
Mobile:                  0915602076
Địa chỉ:                  Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                      nguyendocam2308@gmail.com
Nguyễn Thị Do Cam