Lời giới thiệu (BMD-YHCT)

Viết bởi Andy - Th8 05, 2016
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Bộ môn: Dược – Y Học Cổ Truyền

Thành tích cao nhất:

Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực dược sĩ trình độ Trung cấp cho khu vực tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Bắc miền trung nói chung.

1. Lịch sử phát triển
    Được thành lập ngay khi thành lập Trường trung cấp Y tế với tiền thân là bộ môn Y Học Cơ sở với chức năng đào tạo nguồn nhân lực dược trình độ sơ cấp phục vụ cho tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc miền Trung. Năm 2003, được bổ sung về nhân lực, trang thiết bị, phòng thực hành để làm đề án xin mở ngành đào tạo Dược sĩ trung cấp. Năm 2004 được sự đồng ý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh bắt đầu đào tạo Dược sĩ trung cấp. Đến năm 2007 để đáp ứng với sự phát triển của nhà trường bộ môn dược đã được tách ra khỏi bộ môn Y Học Cơ Sở thành bộ môn Dược – Y Học Cổ Truyền và giữ nguyên cho đến nay.Tính đến tháng 10 năm 2016 Trường đã tuyển sinh 10 khóa đào tạo và đã có.2000.học sinh tốt nghiệp. Hiện tại Bộ môn đang liên kết với trường Cao đẳng Dược Hải Dương đào tạo liên kết cao đẳng Dược hệ vừa học vừa làm và tiến hành làm đề án để năm học 2016 – 2017 có thể mở được mã ngành Cao đẳng Dược hệ Chính quy.

    Lúc mới thành lập nhân lực bộ môn còn thiếu đến nay với sự giúp đỡ của Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường, đến nay nhân lực của bộ môn khôngn ngừng phát triển về lượng và chất. Tính đến tháng 12 năm 2016 bộ môn có: 14 giảng viên, giáo viên cơ hữu, Trong đó có 01 Tiến sỹ chuyên ngành y học cổ truyền, 01 Thạc sĩ Y học cổ truyền, 01 thạc sĩ Dược học, 02 Dược sĩ chuyên khoa I, 05 dược sĩ đại học, 02 dược sĩ Trung cấp (hiện đang học đại học), 01 y sĩ Y học cổ truyền (đang đi học lên bác sĩ).

2. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:
 cam_bing-s.jpg - 44.86 Kb
HỌ VÀ TÊN:       TRƯƠNG THỊ CẨM BÌNH
Học hàm - học vị: Dược sĩ CKI  
Chức vụ:               Trưởng Bộ môn 
Mobile:                   
Địa chỉ:                  Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:
Trương Thị Cẩm Bình
 
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ
Chức vụ:                P. Trưởng Bộ môn
Mobile:                  
Địa chỉ:                  
Mail:                      
Nguyễn Văn Trung
 
 trung_duoc-s.jpg - 34.79 Kb
HỌ VÀ TÊN:        TRẦN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị:  Dược sĩ CKI 
Chức vụ:                Giảng viên               
Mobile:                   0986947926
Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                        tranvantrung32@gmail.com
Trần Văn Trung
 
 que_duoc-s.jpg - 38.61 Kb
HỌ VÀ TÊN:         NGÔ THỊ HỒNG QUẾ
Học hàm - học vị:  Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                Giảng viên
Mobile:                   09
Địa chỉ:                   Phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh
Mail:
Ngô Thị Hồng Quế
 
 hiep_duoc-s.jpg - 35.96 Kb
HỌ VÀ TÊN:         PHAN QUANG HIỆP
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    09
Địa chỉ:                   Phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh
Mail:
Phan Quang Hiệp
 
 cam_duoc-s.jpg - 22.99 Kb
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                   09
Địa chỉ:                   Phường Nam Hà - TP. Hà Tĩnh
Mail:
Nguyễn Thị Hồng Cẩm
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ ÁNH DUYÊN
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Trợ giảng
Mobile:                   09
Địa chỉ:                   Xã Thạch Trung - TP. Hà Tĩnh
Mail: 
Nguyễn Thị Ánh Duyên
 
 anh_duoc-s.jpg - 32.82 Kb
HỌ VÀ TÊN:         THÁI THỊ ANH
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Trợ giảng
Mobile:                    09
Địa chỉ:                   
Mail:
Thái Thị Anh
 
 
thang.jpg - 14.93 Kb
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN NGỌC QUÝ
Học hàm - học vị:   Dược sĩ Đại học
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                   09
Địa chỉ:                   
Mail: 
Nguyễn Ngọc Quý