Hoạt động hợp tác

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Số 120 10.3.22 Thông báo về viêc tuyển dụng Lao động hợp đồng

Thứ năm, Tháng 3 10, 2022 - 16:24
Bấm vào để xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng

Thứ tư, Tháng 11 17, 2021 - 17:20
Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng.pdf

Thông báo tuyển dụng

Thứ năm, Tháng 11 4, 2021 - 11:11
TB Vv tuyển dụng lao động hợp đồng20211104.pdf

Thông báo về việc hợp đồng Nhân viên bảo vệ

Thứ sáu, Tháng 9 24, 2021 - 10:38
Thông báo về việc hợp đồng Nhân viên bảo vệ.PDF

TB kết quả kiểm tra năng lực nhân sự LĐHĐ theo nghị định số 68 2000 NĐ CP

Thứ hai, Tháng 9 13, 2021 - 15:16
Nhấn để xem chi tiết

QĐ vv phê duyệt kết quả tuyển dụng LĐHĐ theo nghị định 68 2000 NĐ CP

Thứ hai, Tháng 9 13, 2021 - 14:21
Nhấn vào để xem chi tiết

Trang