Hoạt động phong trào

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

Thứ sáu, Tháng 5 10, 2019 - 09:40
Thực hiện chỉ đạo của Đảng yủy, lãnh đạo Trường, Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sơ và Quy tắc ứng xử trong trường học” của Công đoàn trường

 

Xem tiếp nội dung

Quy chế chi tiêu nội bộ

Thứ sáu, Tháng 11 24, 2017 - 09:42
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐYT

ngày     tháng   năm 2017 của Hiệu trưởng)

 

        Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện...

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản

Thứ sáu, Tháng 11 24, 2017 - 09:35
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 268/CĐYT-HCTC ngày  7/9/2017 của

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích...

Mẫu giao dịch một cửa

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 21:37
        1. Đơn xin bảo lưu học phần

        2. Đơn xin cấp lại bảng điểm và bản sao bằng TN

        3. Đơn xin cấp lại bảng điểm

        4. Đơn xin chuyển trường

        5. Đơn xin dự thi tốt nghiệp

        6. Đơn xin được xét công nhận TN...

Các văn bản hành chính

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 21:36
        1. Đơn xin bảo lưu học phần

        2. Đơn xin cấp lại bảng điểm và bản sao bằng TN

        3. Đơn xin cấp lại bảng điểm

        4. Đơn xin chuyển trường

        5. Đơn xin dự thi tốt nghiệp

        6. Đơn xin được xét công nhận TN...

Trang