Hoạt động phong trào

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Quy chế chi tiêu nội bộ

Thứ sáu, Tháng 11 24, 2017 - 09:42

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản

Thứ sáu, Tháng 11 24, 2017 - 09:35

Mẫu giao dịch một cửa

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 21:37

Các văn bản hành chính

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 21:36

Quyết định

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 21:06

Quy định các nội dung thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 15:19

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Trang