Tuyển Thực tập sinh Hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

Viết bởi Andy - Th6 17, 2022

Trung tâm Lao động nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chương trình thực tập sinh Hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

 

Xem chi tiết