Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

Viết bởi Andy - Th10 02, 2021

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Sáng ngày 30/9/2021, tại điểm cầu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh toàn thể đảng viên của Đảng bộ tham dự hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến tận cấp cơ sở, có tất cả 343 điểm cầu với sự tham dự gần 15.000 cán bộ, đảng viên với tinh thần học tập nghiêm túc.

Tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị trực tuyến điểm cầu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có 61 đảng viên tham dự gồm Bí thư, phó Bí thư, các đồng chí UVBCH Đảng bộ, Chi ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên. Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỉ luật, kỉ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đồng chí Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025".

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe một số chỉ thị, kết luận của Trung ương như: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới ... Ban Tổ chức Hội nghị đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thực hiện.

Về công tác cán bộ, cơ quan tham mưu công tác cán bộ phải thực sự công khai, minh bạch, khách quan. Chủ động tìm tòi, phát hiện nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, lựa chọn được cán bộ có tài, có đức, có tâm, có tầm, đáp ứng được nhiệm vụ. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ phát huy được năng lực, sở trường, cống hiến, cần phải phát huy dân chủ. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu.

Trong xây dựng nông thôn mới, cần huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tính tự giác, sáng tạo của người dân, khơi dậy, phát triển các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giữ gìn thuần phong, mĩ tục, văn hóa ứng xử nông thôn, xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh. Xây dựng nông thôn mới hết sức chú ý bảo vệ môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được quán triệt trong Hội nghị lần này hết sức quan trọng và thiết thực. Đây cũng chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị sau khi được học tập căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công; làm việc phải tạo ra sản phẩm cụ thể; có quan điểm rõ ràng đối với việc mới, việc khó; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

1_4.jpg

 

2_5.jpg

 

3_4.jpg

Tin : Bùi Thị Trâm Anh - UVBCH Đảng bộ

Ảnh: Huy Hải