Lời giới thiệu

Viết bởi Andy - Th10 18, 2017
BAN QUẢN LÍ KHU NỘI TRÚ HỌC SINH, SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

     

I. Lịch sử phát triển
        Ban Quản lí Khu nội trú HSSV trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2014 theo số quyết định 187/QĐ-CĐYT, tại thời điểm thành lập Ban gồm có 10 thành viên trong đó coa 03 thành viên làm nhiệm vụ văn phòng.
        Đến tháng 03 năm 2015 do có sự điều chỉnh trong tổ chức bộ máy nên nhân lực của Ban có sự thay đổi: đồng chí Trương Sỹ Nam được điều sàng làm Trưởng phòng Công nghệ Thông tin nay là Trung tân Tin học - Ngoại ngữ và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Trung từ Bộ mộn Dươc - YHCT sang giữ chức vụ Trưởng ban QLKNT HSSV. Đến thời điểm hiện tại Ban gồm 06 thành viên: 01 trưởng ban, 03 nhân viên văn phòng, 01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên làm vệ sinh môi trường và 01 đội tự quản gồm 06 thành viên.
        Trong quá trình hoạt động được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, đặc biệt sự nổ lực phấn đấu của Ban quản lí Khu nội trú và sự hỗ trợ của đội tự quản, Khu nội trú đã phát huy được hiệu quả trong việc quản lý và đôn đốc học sinh, sinh viên thực hiện các nội quy và quy định của Nhà trường, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, Công an phường Thạch Linh, tổ Dân phố đã đưa các hoạt động của Khu nội trú đi vào nề nếp và là địa chỉ tin cậy của HSSV Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh yên tâm học tập và sinh hoạt.
II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:
        Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý mọi mặt trong nội trú;
        Phối hợp triển khai các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho HSSV;
        Tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho HSSV.
2. Nhiệm vụ:
        - Quản lý, điều hành các công việc trong khu nội trú.
        - Phổ biến và hướng dẫn HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định Khu nội trú; kiểm tra, đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV nội trú.
        Tổ chức xét duyệt, sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên Việt - Nam và nước ngoài đăng kí vào ở trong Khu nội trú theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định.
        - Kí hợp đồng phòng ở và các dịch vụ khác trong Khu nội trú, có thể điều chuyển chỗ ở của học sinh, sinh viên nội trú cho phù hợp.
        - Chấm dứt hợp đồng nội trú đối với các học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, không thực hiện đúng hợp đồng đã kí. 
        - Tổ chức liên hệ giúp học sinh, sinh viên thuê nhà trọ khi số lượng chỗ ở trong Khu nội trú không đủ đáp ứng nhu cầu ở của học sinh, sinh viên.
        - Quản lý nhân khẩu và làm đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên nội trú.
        - Chỉ đạo Tổ bảo vệ Khu nội trú thường trực 24 giờ/ngày.
        - Kiểm kê, thu hồi tài sản khi học sinh, sinh viên ra trường hoặc thôi ở trong Khu nội trú.
        - Chủ trì phối hợp với Y tế cơ quan tổ chức các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng bệnh, phòng dịch ở trong và xung quanh Khu nội trú.
        - Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị trình và đề xuất Hiệu trưởng kế hoạch xây dựng, tu sửa, nâng cấp, nhà ở, các công trình xuống cấp hoặc hư hỏng. 
        - Định kỳ tổ chức kiểm tra sữa chữa, nâng cấp các công trình trong Khu nội trú theo Quy trinh bảo trì, bảo dưỡng công trình.  
        - Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên và giáo viên chủ nhiệm các lớp xử lý học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế công tác học sinh, sinh viên trong Khu nội trú.
        - Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên nội trú.
        - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng mức phí ở nội trú, lập kế hoạch thu, chi kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt; đôn đốc học sinh, sinh viên nội trú đóng đậu đầy đủ các khoản tiền phòng, điện, nước đúng thời hạn quy định.
        - Phối hợp với Cục xuất nhập cảnh- Bộ công, phòng xuất nhập cảnh-Công an tỉnh để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu, gia hạn thị thực hộ chiếu cho lưu học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tại Trường.
        Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan có chức năng liên quan để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh và trật tự an trong Khu nội trú học sinh, sinh viên.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Trường giao.
III. Nội quy Khu Nội trú
        Cán bộ, học sinh, sinh viên Nội trú và khách đến liên hệ công việc cần chấp hành những quy định sau:
1. Đối với khách và sinh viên không ở Khu Nội trú:
        - Khi vào Khu Nội trú phải xuất trình giấy tờ với bảo vệ, theo sự hướng dẫn đến bộ phận làm việc và chỉ được đến những nơi khi có sự đồng ý của ban Quản Lí Khu Nội trú.
        - Chấp hành tốt các quy định Khu nội trú và tự quản lý tài sản cá nhân.
2. Đối với Cán bộ - Nhân viên Nhà trường:
        - Gương mẫu chấp hành tốt các quy chế, quy định của nhà trường ở Khu Nội trú.
        - Không nghỉ lại qua đêm trong Khu Nội trú, chỉ được đi lại và quan hệ công việc ở những nơi được sự đồng ý của Ban Quản lí Khu Nội trú.
3. Đối với Học sinh, sinh viên Nội trú:
        - Ra vào Khu Nội trú phải có thẻ sinh viên Nội trú.
        - Chấp hành tốt mọi quy định, quy chế của Nhà trường ở Khu Nội trú.
        - Tác phong mang mặc gọn gàng, kín đáo, cư xử nói năng lịch sự, văn minh.
        - Phát hiện những trường hợp bất thường (người lạ, hoả hoạn…) ảnh hưởng đến an ninh, an toàn Khu Nội trú phải báo ngay cho ban Quản lí Khu Nội trú.
        - Không được tùy tiện thay đổi vị trí ở, bàn ghế, giường tủ và các thiết bị khác (khi chưa được phép của ban Quản lí Khu Nội trú).
        - Trước 05h00 và sau 22h30 học sinh, sinh viên không được ra vào cổng (trừ trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của ban Quản lí Khu Nội trú).
        - Không sử dụng bia rượu trong Khu Nội trú.
        - Cấm bán và mua bán hàng rong trong Khu Nội trú.
        - Cấm sử dụng, tàng trữ chất cháy, chất nổ, chất ma túy, chất gây nghiện, vũ khí, hung khí, tài liệu phản động và văn hoá phẩm đồi trụy.
        - Cấm chơi cờ bạc ăn tiền dưới bất kỳ hình thức nào và các tệ nạn xã hội khác.

V. Cơ cấu tổ chức:

 

HỌ VÀ TÊN: TRẦN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị: Dược sĩ CKI
Chức vụ: Trưởng Ban QLNT HSSV
Địa chỉ:    KP Tuy Hòa P. Thạch Linh - Tỉnh Hà Tĩnh
Di động:   0986.947.926
Email:      duocsytrung@gmail.com
    Trần Văn Trung
 

 

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ NHỤY
Học hàm - học vị: Cử nhân Điều dưỡng
Chức vụ: Nhân viên phụ trách Nhà A1
Địa chỉ:    Tỉnh Hà Tĩnh
Di động: 0943043.732
Email:     nhuyle.21081993@gmail.com                                  
     Lê Thị Nhụy
 

 

HỌ VÀ TÊN: PHAN THỊ LÀNH
Học hàm - học vị: Điều dưỡng Trung cấp
Chức vụ: Nhân viên phụ trách Nhà A2
Địa chỉ:    K.P Tuy Hòa – P. Thạch Linh – TP Hà Tĩnh
Di động:  0919.9983.568
    Phan Thị Lành
 

 

HỌ VÀ TÊN: THÂN THỊ HỒNG MÂY
Học hàm - học vị: Y sĩ Đa khoa
Chức vụ: Nhân viên phụ trách Nhà A3
Địa chỉ:    Khối phố 7 - P. Đại Nài - TP Hà Tĩnh 
Di động: 0943.247.102
Email:     hanhongmay@gmail.com
Thân Thị Hồng Mây