Lời giới thiệu (BM Ngoại)

Viết bởi Andy - Th6 03, 2016

BỘ MÔN NGOẠI & CK HỆ NGOẠI

 

     1. Giới thiệu chung:

     - Từ ngày thành lập trường đến tháng 1/2008 bộ môn ngoại đang sinh hoạt chung trong bộ môn y học lâm sàng. Tổ bộ môn lúc này trực thuộc phòng đào tạo.

     - Tháng 01 năm 2008, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh tách Bộ môn y học Lâm sàng thành các bộ môn riêng. Từ đó bộ môn ngoại được thành lập trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, trưởng bộ môn là Ths: Nguyễn Thanh Hải . Bộ môn hiện có 05 Giảng viên cơ hửu, trong đó có 04 Thạc Sĩ, 01 CN điều dưỡng và có 25 Giảng viên và thỉnh gỉảng kiêm nhiệm, trong đó có 05 BSCKII, 04 ThS, 05 BSCKI, 05 BS, 06 Cử nhân Điều dưỡng.

     2. Chức năng, nhiệm vụ:

     2.1. Đào tạo:

     - Giảng dạy 4 môn học thuộc các chuyên nghành ngoại khoa, và các chuyên khoa lẻ , như Điều dưỡng ngoại khoa, Bệnh học ngoại khoa, Điều dưỡng chuyên khoa, Bệnh học chuyên khoa cho các đối tượng học sinh và sinh viên.

     - Hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập trên các khoa Ngoại, Khoa chấn thương, Các chuyên khoa lẻ bệnh viên đa khoa tĩnh, bệnh viện thành phố. Biên soạn giáo trình giảng dạy trong trường.

     2.2. Nghiên cứu khoa học:

     Xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên. Hàng năm giảng viên của bộ môn luôn tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học. Luôn là đơn vị có tỷ lệ giảng viên tham gia NCKH cao nhất Nhà Trường. Các đề tài của giảng viên bộ môn luôn được hội đồng khoa học cấp trường đánh giá cao xếp cao về chất lượng.

     2.3. Học tập:

     Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để mỗi giảng viên hoàn thành nhiệm vụ và là điều kiện cần và đủ cho sự phát triễn bộ môn. Định hướng đến năm 2025 bộ môn phải có 01 TS, 04 Ths ,02 ĐH giảng viên cơ hửu.

     2.4. Tham gia mọi hoạt động chung của nhà trường:

     Phương hướng phát triển bộ môn: Đến năm 2020 bộ môn phấn đấu có đủ giáo viên cơ hữu hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên trên các khoa lâm sàng.

     3. Thành tích đạt được:

     3.1. Về khen thưởng:

     - Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012.

     - Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2012 đến năm 2015

     3.2. Danh hiệu đạt được:

     - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.

     - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012.

     - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.

     - UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.

     4. Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:

     - Từ năm 01/2008 đến 09/2011: Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng Bộ môn.

     - Từ năm 09/2011 đến nay: Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn.

     5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:

  Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THANH HẢI
Học hàm - học vị:  Thạc sĩ Ngoại khoa
Chức vụ:                Trưởng Bộ môn
Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh
Di động:                 0982 885 474
Mail:                        thanhhai1079@gmail.com
        Nguyễn Thanh Hải
 
 
HỌ VÀ TÊN:            TRỊNH THỊ HIỀN
Học hàm - học vị:    Thạc sĩ
Chức vụ:                  Giảng viên chính
Địa chỉ:                     Phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh
Di động:                   0904 787 976
Mail:                         trinhhien66@gmai.com
        Trịnh Thị Hiền
 
 
 su.jpg
HỌ VÀ TÊN:           TRẦN VIẾT SỬ
Học hàm - học vị:    Bác sĩ
Chức vụ:                 Giảng viên
Điện thoại:               0976554546
Địa chỉ:                    Xã Thạch Hưng – TP Hà Tĩnh
Mail:                         tranvietsu2013@gmail.com
Trần Viết Sử
 
 tuan.jpg
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN TẤT TUẤN
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ
Chức vụ:                Giảng viên
Di động:                 0988.841.642
Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh
Mail:                       tuanmc84@gmail.com
         Nguyễn Tất Tuấn