Thông báo tuyển dụng

Viết bởi Andy - Th7 05, 2019
Căn cứ Công văn số 3980/UBND-NC1 ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyền dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:
 

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 viên chức

       - 03 Bác sĩ đa khoa hoặc Y đa khoa

       - 01 Dược sĩ đại học

       - 01 Cử nhân kế toán

Xem nội dung chi tiết