Thông báo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ

Viết bởi Andy - Th7 18, 2018

Nhận được công điện số 13/CĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ. Lãnh đạo Trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án, kế hoạch, chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp và bão. Cụ thể như sau:

Xem tiếp nội dung thông báo

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của Trường