Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học (2017 - 2018)

Viết bởi Andy - Th6 28, 2018

Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng

Chiều ngày 20 tháng 06 năm 2018, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hoài - Trưởng Phòng nghiệp vụ và đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các trường trong Khối thi đua gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, Ths. Nguyễn Duy Vinh - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Phó Trưởng Khối trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018. Báo cáo đã nhấn mạnh hoạt động nổi bật của Khối trong thời gia qua như: Xây dựng được Quy chế tổ chức, hoạt động năm học 2017 - 2018; Tổ chức kí giao ước thi đua của Khối và thống nhất được kế hoạch, tiêu chí, bảng điểm thi đua của Khối; đặc biệt Khối đã tổ chức thành công Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào và cử cán bộ tham dự đợt tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các Trường trong Khối đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên. Lãnh đạo đơn vị tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

Từ đó, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, hướng đến những ngày lễ lớn trong năm. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng giảng dạy - kỉ luật - kỉ cương và nền nếp. Các phong trào thi đua được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bên cạnh những thuận lợi, các thành viên trong Khối đã vượt qua những khó khăn, vướng mắc để đạt được những kết quả đáng khích lệ của năm học. Báo cáo cũng đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 - 2019, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác tuyển sinh và tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Thực hiện tốt các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Dưới sự điều hành của TS. Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trưởng Khối, các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận sôi nổi với các ý kiến phát biểu dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm nhằm hoàn thiện báo cáo, tập trung bàn đến những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các Trường để tìm ra giải pháp và hướng đi phù hợp, nhất trí cao các kế hoạch cần thực hiện của Khối trong năm học tới, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị để triển khai kịp thời và đạt kết quả cao nhất.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến chúc mừng những thành công của các Trường trong Khối đã đạt được trên tất cả các phong trào thi đua. Đồng chí cũng đồng tình cao với kế hoạch hoạt động của Khối trong năm học tới và nêu các ý kiến chỉ đạo sát sao nhằm thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn nữa.

Ảnh:

Nhân dịp này, nhằm để suy tôn các đơn vị trong Khối Thi đua đã đạt được nhiều thành tích cao, sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, Hội nghị đã tôn vinh và đề xuất Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh dẫn đầu Khối và xứng đáng được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, Hội nghị đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ảnh:

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới sẽ tạo môi trường lành mạnh, là động lực để các đơn vị phát huy thế mạnh của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trường mình, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Tin và ảnh: Dương Thị Ninh Hương