Tin tức

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Lich hoc tap tuan 42 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 24, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 42

Lich hoc tap tuan 41 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 17, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 41
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 40 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 10, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 40
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 39 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Tháng 5 04, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 39
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 38 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th4 27, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 38
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Tuyển ứng viên học tập và làm việc tại Đức

Viết bởi Andy - Th4 23, 2018

Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao trực tiếp kí thỏa thuận hợp tác với công ty Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh.

Lich hoc tap tuan 37 (2017-2018)

Viết bởi Andy - Th4 19, 2018

Lich hoc tap tuan 36 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th4 11, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 36
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 35 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th4 06, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 35
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Lich hoc tap tuan 34 (2017-2018)

Viết bởi vanhuan - Th3 30, 2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH                                 LỊCH HỌC TẬP TUẦN 34
       PHÒNG ĐÀO TẠO - KHCN                                                        Năm học 2017 - 2018

Trang