THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH, THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ  XIX VÀ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

MỚI CẬP NHẬT

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

05/10/2019 - 09:40

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Video